Arkitektfirmaet Andreas Ravn

Arkitektfirmaet Andreas Ravn har siden 1986 udført opgaver af enhver art indenfor byggeri og planlægning. Opgaverne udføres til det niveau, som bygherren ønsker, lige fra skitseforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, licitation, gennemførelse af byggeriet med byggeledelse og fagtilsyn samt 1 og 5 års eftersyn.

Arkitektfirmaet Andreas Ravn udfører eftersyn og renovering for byggeskadefonden, ligesom Andreas Ravn er beskikket huskonsulent samt energikonsulent. Firmaet har måleudstyr og udfører trykprøvning af nybyggeri.

Opgaver og ideer er talrige.

Nogle af de renoveringer, som Arkitektfirmaet Andreas Ravn har budt ind på, er ombygning af den gamle kedelcentral til moderne møde og kursushus Hospice Limfjord, Skive Museum, opførelse af ny lagerhal samt udvidelse af fragtterminal ved Stykgodscentret, Skive, forslag til nyt kombineret butiks- og boligbyggeri i Danske Bank Bygning, Skive op opførelse af Vihøj Vandværk for Skive Vand.