BioCirc Arena

Biogas, Skive.

BioCirc er en cirkulær bioøkonomisk virksomhed, der blev stiftet i Danmark i 2021. Medarbejderne arbejder målrettet for en fuld grøn og fair omstilling, hvor kommunerne er selvforsynende med vedvarende energi. Fra virksomheden lyder det:

”BioCirc udvikler energiprojekter, der producerer el, gas, brændstof og varme. Vores mål er en fuld grøn omstilling af energisektoren, og de seneste år har vi investeret i den danske biogasproduktion. I dag er vi Danmarks næststørste producent, men vores ambitioner rækker længere. Målsætningen er at etablere cirkulære energiklynger, hvor vi samler sol, vind, biogas og en række teknologier som elektrolyse og PtX, der skal lave grønne brændstoffer. Dermed sikrer vi, at alle energiformer er vedvarende.”

BioCirc samarbejder allerede med en række kommuner for at indfri deres 2030 klimamål, og BioCirc er klar til at forpligte sig på at etablere lokal vedvarende energiproduktion, der matcher kommunens behov. 

Energiprojekterne er både til gavn for klimaet og for lokalsamfundet. Når energiklyngerne er fuldt udbyggede, vil de skabe op mod 100 nye arbejdspladser i området, og hos BioCirc slår de fast:

”Når vi siger, at vi er lokalt forankrede, mener vi det. BioCirc arbejder for et grønnere og renere Danmark.”

BioCirc har i dag otte biogasanlæg i Danmark, og virksomhedens vækst i biogassektoren forventes at fortsætte i årene frem. Med de otte anlæg er BioCircs årlige biogasproduktionskapacitet på cirka 170 mio. kubikmeter grøn gas, og BioCirc leverer dermed hvad der svarer til omkring 120.000 husstandes årsforbrug.