Handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved køb af billetter til events mm.

Køb af billetter:

Vi refunderer ikke købte billetter eller gavekort, medmindre der er tale om en aflysning. I så fald refunderes billetten men ikke gebyret. Der er ifølge Forbrugerstyrelsen ikke fortrydelsesret ved køb af billetter, og vi overholder derfor den danske lovgivningen for refundering af billetter. KulturCenter Skive står ligeledes ikke til ansvar for den enkelte forbrugers forhindringer i deltagelse af et evt. event.

Videresalg/køb af billetter:

Vælger du at købe dine billetter hos privatpersoner, står KulturCenter Skive ikke til ansvar for eventuelle forfalskninger eller til rådighed for, at validere billetters gyldighed. Vi anbefaler altid at købe dine billetter ved et autoriseret billetbureau og ikke af privatpersoner.

Billetter til arrangementer i Danmark. 

Der sker løbende ændringer i de regler og restriktioner, der er indført som følge af risikoen for coronasmitte. Når du køber en billet til et arrangement, så vær derfor ekstra opmærksom på, hvad der gælder, hvis arrangementet bliver aflyst eller rykket, fx om der står noget særligt om dette i arrangørens vilkår. 

Bliver det arrangement, du har købt billetter til, aflyst, vil dine muligheder for at få kompensation afhænge af, hvad der er aftalt mellem dig og arrangøren, da du købte billetterne. Udgangspunktet er, at du kan vælge mellem at få pengene tilbage for billetten eller få billet til en anden dag. Arrangøren skal tilbagebetale pengene inden for rimelig tid. Hvad rimelig tid er, vil bero på en konkret vurdering af den enkelte situation. 

Hvis du har købt billetten via en billetdistributør, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har krav på at få billetgebyret, som du har betalt til billetdistributøren, tilbage, hvis arrangementet bliver aflyst, selvom du i øvrigt har krav på at få billetprisen refunderet. Du betaler billetgebyret til billetdistributøren for at reserve pladser til koncerten og få udstedt billetterne. 

Hvis arrangøren rykker arrangementet til en ny dato, er udgangspunktet, at du kan få en billet til en anden dato eller pengene retur, hvis du ikke kan den pågældende dato, hvor arrangementet er rykket til. Dine muligheder for at få pengene tilbage kan dog afhænge af, hvad der konkret er aftalt om afholdelse af arrangementet. 

Hvorvidt arrangøren hæfter for andet økonomisk tab, som du har lidt som følge af aflysningen, fx færgebilletter du har købt for at kunne komme til arrangementet, vil bero på en konkret vurdering, herunder om der er tale om force majeure, altså en situation arrangøren ikke er herre over, og som arrangøren dermed ikke vil skulle hæfte for.

Handelsbetingelser ved køb af Elektronisk
Gavekort

Salgs- og leveringsbetingelser

Du bedes venligst læse salgs- og leveringsbetingelserne igennem, før du afgiver din bestilling på køb, da Handelsbetingelserne er gældende for det elektroniske gavekort.

KulturCenter Skive gavekort

KulturCenter Skive gavekort er et elektronisk gavekort, som du kan bruge i stedet for kontanter. Du anvender gavekortet, som en slags hævekort, dvs. at der er muligt at handle i flere forskellige butikker med det samme kort. Gavekortet har samme anvendelse som kontanter, men har også samme risiko for dig.

Gavekortet kan alene anvendes til betaling hos de butikker, der er tilsluttet KulturCenter Skive.

Minimumsbeløb på et gavekort er kr. 100,00 og maksimumsbeløb er kr. 3.000,00.

Der kan udstedes flere gavekort op til max. beløbet.

KulturCenter Skive gavekort udbydes af: 

  • KulturCenter Skive
  • Skyttevej 12, 7800 Skive
  • Tlf. 70 70 14 64
  • Cvr.nr. 32788637
  • e-mail: info@kcskive.dk

Bestilling & ordrebekræftelse

Når du har indtastet din bestilling af gavekortet og gennemført betalingen, modtager du straks en ordrebekræftelse pr. mail. Vær opmærksom på korrekt indtastning af din e-mail adresse, så din bekræftelse når rigtig frem.

Du er bundet af aftalen om køb af gavekortet, når du klikker på ”Udfør betaling”, og der står ”Betalingen er godkendt” på din skærm.

Du kan til enhver tid printe Handelsbetingelserne ud, som danner grundlag for den aftale du har indgået i forbindelse med køb af gavekortet. De gældende Handelsbetingelser kan til enhver tid findes på www.kcskive.dk.

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling, er du velkommen til, at kontakte KulturCenter Skive, som derefter vil hjælpe dig.

Se oplysninger om fortrydelsesret nedenfor.

Betaling

Du kan betale for gavekortet med Dankort og Visa kort.

Din betaling håndteres af DIBS (betalingsmodul).

DIBS håndterer alle betalinger og al kortdata og lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industri Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udvekslingen af oplysninger mellem os og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer)

Beløbet trækkes på din konto, når betalingen er gennemført eller det fysiske gavekort afsendes.

Leveringsbetingelser – gælder kun f.s.v.a. bestilte gavekort fremsendt pr. post.

Gavekortet sendes førstkommende hverdag efter bestilling og sendes med den valgte forsendelsestype, alm. brev eller quickbrev, såfremt der ikke i bestillingen specifikt er anmodet om en senere leveringsdato. Levering kan ske tirsdag til lørdag, da forsendelse sker mandag til fredag. Der er ingen forsendelser på lørdage, søndage og helligdage.

Alle gavekort sendes med Post Danmark. Der kan forekomme forsinkelser ved Post Danmark, som KulturCenter Skive er uden indflydelse på.

Såfremt et gavekort ikke bliver leveret, men bortkommer under forsendelsen, skal underretning herom ske til KulturCenter Skive, tlf. 70 70 14 64, e-mail info@kcskive.dk. I sådanne tilfælde vil der blive fremsendt et nyt gavekort, forudsat at det bortkomne kort ikke er blevet aktiveret, da det ellers anses for at være modtaget.

Forsendelsesomkostninger

Der pålægges forsendelsesomkostninger på alle ordrer uanset mængde, størrelse og forskellige leveringstider. Forsendelsesomkostningernes størrelse er afhængig af den samlede vægt

Priser og moms:

Alle viste priser er i danske kroner og inkl. moms.

Gyldighedsperiode

Gavekortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdato.

Indehavere af elektroniske penge kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi ved at kontakte udbyderen, jf. kontaktinformationen.

Saldo

Saldo på GaveKortet kan ses på www.kcskive.dk

Reklamation

I henhold til den danske købelov har du 2 års reklamationsret på dit køb. Reklamationsretten gælder fra den dag du fysisk modtager forsendelsen.

Fejllevering eller defekt forsendelse: Skulle du mod forventning modtage en forkert eller defekt forsendelse, bedes du orientere os pr. e-mail hurtigst muligt om hvori fejlen/defekten består.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret/returret fra den dag du modtager forsendelsen. Fortryder du dit køb, skal du for egen regning kontakte/sende varen tilbage til følgende adresse: KulturCenter Skive, Skyttevej 12, 7800 Skive, senest den 14. dag efter modtagelsen.

Når du sender varen retur, skal den være i samme stand, som da du modtog den. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du inden for 30 dage få den fulde købesum tilbage efter vi har modtaget din forsendelse retur og haft lejlighed til at undersøge den. Pengene vil blive indsat på din konto, reg. nr. og konto nr. bedes derfor oplyst i forsendelsen.

Aktivering af gavekortet

Det elektroniske gavekortbevis er aktivt og klar til brug ved gennemførsel af betaling. Ved bestilling af gavekort fremsendt pr. post, skal disse aktiveres inden brug. Denne vil blive sendt til dig eller modtageren pr. e-mail.

Anvendelse af gavekortet

Dit KulturCenter Skive gavekort er det samme som kontante penge, og du anvender gavekortet i stedet for at anvende kontanter i de tilknyttede butikker i KulturCenter Skive.

Gavekortet anvendes med pinkode, og kan dermed anvendes på samme måde som et almindeligt betalingskort. Gavekortet er således et ikke personligt ihændehaverbevis.

Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet eller det bliver stjålet, når først det er aktiveret.

Du accepterer derfor, at bære risikoen for misbrug af gavekortet og dermed risikoen for det tab, du kan lide, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse. Der samme er selvfølgelig gældende for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det.

Har du problemer med gavekortet/beviset eller ønsker du at klage, bedes du henvende dig til:

  • KulturCenter Skive
  • Skyttevej 12
  • 7800 Skive
  • tlf. 70 70 14 64
  • e-mail: info@kcskive.dk

Du er også berettiget til at klage direkte til konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller via e-mail cfk@kfst.sk. EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@sparxpres.dk. Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet, skal du henvende dig til den butik, hvor du har købt varen.

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet, skal du henvende dig til den butik, hvor du har købt varen.

Persondatapolitik 
Den gældende persondatapolitik kan til enhver tid findes på hjemmesiden www.sparxpres.dk.

Hvem står bag kortet

Elektroniske GaveKort via KulturCenter Skive udstedes og administreres af SPARXPRES, som er en afdeling af Spar Nord Bank A/S

Lovvalg og værneting

Ethvert køb af gavekort er underlagt dansk ret. Enhver tvist om gavekortet, der involverer udbyderen skal indbringes ved en byret i Danmark med mindre præceptiv lovgivning bestemmer andet.

Opdateret sidst: 13. november 2019 / KulturCenter Skive