KCS Café & Restaurant bliver REFOOD mærkemedlem!

refood mærket

I KulturCenter Skive tænker vi på miljøet! Vi går ikke ind for madspild, men vi går til gengæld ind for affaldssortering.

Det er derfor med stor glæde at vi kan fortælle at vi er blevet REFOOD mærkemedlem. REFOOD mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse. For at blive medlem skal man vælge mindst tre madspildsreducerende initiativer, samt have en ordning for genanvendelse af madaffald. REFOOD bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse.

En vision som vi i KCS Café & Restaurant deler og stolt ser frem til at arbejde videre med.