Bach Gruppen A/S

Bach Gruppen er en gruppe af virksomheder, der alle er bygget op omkring grundlæggeren, viborgenseren Finn Bach, som fortsat er aktiv i virksomheden.

Virksomheden har igennem årene udviklet sig til én af de helt store spillere i erhvervslivet i Viborg. I ledelsen af Bach Gruppen finder vi Lene Christensen fra Viborg og Palle Buhl Jørgensen, som har boet i Skive i en årrække.

Bach Gruppens hovedaktivitet består i at være moderselskab for en række datter- og associerede selskaber.

Selskaberne beskæftiger sig primært med udlejning af bolig- og erhvervsejendomme samt produktion indenfor byggeindustrien. Ud over at have egen bygge- og entreprenørafdeling omfatter Bach Gruppen også virksomheder, der leverer hovedparten af de råvarer og materialer, som bruges ved bygge- og anlægsopgaver, herunder cement, sten, sand og granit, færdigbeton, tegl- og betonelementer, mørtel m.v.

Gruppen ejer og driver også Ho- og Vigsø Feriecenter, som skibonitten Kirsten Nørgaard Wiidau står i spidsen for driften af.

Bach Gruppens aktiviteter på ejendomsområdet er landsdækkende og fordeler sig forholdsmæssigt med cirka 70 procent omsætning fra erhvervsejendomme og de resterende cirka 30 procent fra boligejendomme.

Erhvervslejemålene er primært beliggende i Herning og Viborg og en mindre del i Århus og København.

Boligejendommene er igen primært placeret i Viborg, Vejle og København. I Skive området er der projekter undervejs ved Bakkedraget i Vinde og Møllevænget i Dommerby.

Man kan altid få yderligere oplysninger ved at kontakte Lene Christensen på telefon 20 33 02 16 eller Palle Buhl Jørgensen på telefon 28 99 87 00.