Bomiva


 

Bomiva er hele Skive-egnens udlejer, der administrerer cirka 1900 lejeboliger, fordelt på cirka 90 forskellige adresser. Bomiva har boliger indenfor Skive, Sallingsund og Spøttrup-området. Bomiva er en fusion af Social Boligbyggeri i Skive, Boligselskabet Sallingsund og Spøttrup Boligselskab. Fusionen er gennemført for at sikre effektiv administration og endnu bedre beboerservice.

Navnet Bomiva er en sammensætning af Bo–Midt–Vand. Og det er hvad Bomiva handler om. Bomiva arbejder for din bolig hele livet. 

Bomivas område i Skive ligger ved Limfjorden og Skive Å og har mange attraktive naturområder. Landskabet varierer fra landbrugsområder i Salling, over hedeområder og ådale mod Fjends og ved Flyndersø til et kuperet terræn op mod Lovns bredning. 

Området har ca. 35 afmærkede vandrestier i de smukke landskaber ved fjorden, ved Skive Å, på hederne ved Flyndersø og mange andre steder. 

Skiveegnen har 180 km kystlinje, og der er rige muligheder for at bade ved de mange strande langs fjorden, heraf flere med det Blå Flag.

I Skives bymidte findes det hyggelige net af gågader, hvor de mange landsdækkende kæder og spændende specialbutikker, der tilsammen giver et bredt og varieret udvalg og byder på en alsidig shopping-oplevelse. 

Midtbyen er blevet totalt forvandlet i det seneste par år. Her mødes man af mange indtryk med overraskende granitbelægninger, rislende vand i gågaderne, smukke skulpturer og belysning i spændende designs samt tre nyrenoverede og hyggelige torve, hvor der i sommermånederne er masser af stemning med markedsdage, musik og udendørs servering. 

I hele området er der mange større og mindre erhvervsvirksomheder, og hele området bærer præg af et rigt foreningsliv med masser af frivillige ildsjæle.