Buhl Advice

Buhl Advice A/S er en rådgivningsvirksomhed med speciale i værdifuld sparring med ejerledere i mindre og mellemstore virksomheder.

Bag Buhl Advice A/S står Lasse Buhl Jørgensen, født 1964, der er uddannet som statsautoriseret revisor. Hans erfaring er ganske omfattende – som ejerleder, også igennem et længere turn around forløb, har han også oplevet at stå alene, når store beslutninger skulle træffes. 

Før Lasse Buhl Jørgensen blev ejerleder, opbyggede han stor rådgivererfaring igennem 20 år som revisor hos PwC, og i 2008 valgte han at blive iværksætter og starte Buhl Advice A/S som et enmandsfirma. Her tilbyder Lasse Buhl Jørgensen via sin rådgivningsvirksomhed blandt andet sparring med ejerledere i mindre og mellemstore virksomheder.

I dag går Lasse Buhl Jørgensen målrettet efter at skabe værdi, for han kender sig selv og ved, hvornår hans kompetencer skaber værdi for andre. Som ekspert tænker han i helheder, og kender det store udbytte ved løbende at tage turen i helikopteren, så løsningen fungerer for hele virksomheden. Ærlighed er fundamentet for virksomheden.

Med Buhl Advice A/S er Lasse Buhl Jørgensen klar til at støtte ejerlederen i beslutningsprocesser – ofte står han/hun meget alene, når større beslutninger skal træffes. Lasse Buhl Jørgensen kan rådgive ud fra sine egne erfaringer.

Med Buhl Advice A/S i ryggen kan ejerleder få understøttet at kommunikation skaber handling. Rådgivningen vil bidrage til at få skabt den handlingsmæssige røde tråd fra bestyrelsen over direktionen, ledergruppen til hele organisationen, så forandringerne gennemføres bedst og hurtigst muligt.

Buhl Advice A/S bærer præg af, at Lasse Buhl Jørgensen har og har haft en lang række bestyrelsesposter i relevante og kendte virksomheder, ligesom man på hjemmesiden kan læse referencer fra samarbejdspartnere.