Business Skive

Hos Business Skive brænder medarbejderne for at skabe samarbejder og forbindelser, som gavner virksomheder i Skive Kommune.

Det sker via inspirerende netværk, sparring og vejledning, kan Business Skive bidrage til udvikling og vækst hos virksomhederne på Skiveegnen.

Business Skive er drevet af medlemmerne, og derfor kan de tilbyde uvildig og gratis sparring og vejledning hvor din virksomhed er i fokus.

Som medlem i Business Skive bliver du en del af et enormt netværk, og der er altid hjælp til at skabe de rette forbindelser.

Hos Business Skive møder du fagligt stærke konsulenter, der kan bidrage med sparring og vejledning. Konsulenterne ved, at ingen virksomheder er ens, og derfor laver konsulenterne individuel vejledning, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og muligheder.

Business Skive er en del af Skives innovations- og iværksættermiljø i Elværket Skive. Det er et udviklingshus på tværs af erhverv, uddannelse og kommune.

Hvis du starter din egen virksomhed, udvikler eller innoverer er Elværket en samlet indgang til kompetencer, faciliteter og udstyr, så du ikke behøver at investere i alt selv for at komme i gang.

I Elværket samarbejder og bygger de bro til alle relaterede aktører såvel på Skiveegnen som nationalt og internationalt.

Måske husker du Business Skive under et andet navn – Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter? SET i daglig tale?

Frem til 2020 var det navnet på det, der i dag er kendt som Business Skive. I 13 år, siden fusionen af Skiveegnens Erhvervscenter og Skiveegnens Turistcenter i 2007, var SET navnet.

I juni 2020 stod Business Skive over for store forandringer på flere områder. Skiveegnens Turistcenter flyttede fra den lokale erhvervsservice. Som et element i organiseringen af det nye turismefremmesystem, blev den kommunale turismefremmeindsats konsolideret i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Dermed havde hele landet fra 2020 færre, men også meget stærkere destinationer. Det har skabt et turismesamarbejde mellem Morsø, Struer og Skive Kommune, Destination Limfjorden, som fremadrettet skal ”brande” Limfjordslandet.

Det nye navn, afløseren for SET, skulle fortælle helt kort, hvad den lokale erhvervsservice laver i dagligdagen. Det blev Business Skive, og fra og med 17. juni 2020 er det Business Skive, som hjælper lokale virksomheder til udvikling og vækst.