Dansk Revision

Når Dansk Revision spørger sine kunder, hvad de værdsætter mest hos deres revisor, så går ét ord igen: Tillid.

Det gælder tilliden til fagligheden hos Dansk Revision. At Dansk Revision ikke blot står for revision, men samtidig er en betroet rådgiver. Men det gælder også tilliden til, at Dansk Revision er der for dig, når du har brug for det. 

Hos Dansk Revision får du det bedste af begge verdener. 

Med over 450 partnere og medarbejdere har du adgang til alle de kompetencer, du kan få brug for i din virksomhed.

Samtidig nyder du godt af, at Dansk Revision med 29 kontorer er lokalt forandret i de byer, hvor vi har hjemme. Det betyder, at Dansk Revision er tættere på. Du har direkte adgang til vores partnere, og du vil opleve, at vi er mere involveret i din forretning.

For på den måde kan Dansk Revision bedre skabe værdi for dig, og i Skive har de statsautoriserede revisorer domicil på Resenvej.