Fjero

Historien om Fjero A/S daterer sig helt tilbage til 1946, da Hem Maskinfabrik A/S blev grundlagt. Virksomheden udviklede og producerede forskellige tekniske løsninger til industrien og opbyggede derved mange års erfaring med problemstillinger og udfordringer inden for forskellige brancher. Det er en viden, som i dag er værdifuld i forhold til at kende kundernes udfordringer.

Senere blev virksomhedens fokus indsnævret til at kun at omhandle hydraulikcylindere.  Virksomheden blev omstruktureret og forskellige aktiviteter blev solgt fra.

I dag står Fjero A/S som et firma med fokus på kerneaktiviteten: Udvikling, design og fremstilling af hydrauliske cylindre til industrier indenfor offshore, marine, subsea, vind, mobile løsninger, industrimaskiner, vandkraft, minedrift og andre industrier.

FJERO har gennem året opbygget og systematiseret løsningerne gennem kvalitetstest og certificeringer, og alle cylinderdelene udvikles og produceres på virksomhedens egen fabrik i Skive.

Af samme grund har Fjero A/S fuld kontrol over hele produktionsflowet og er derfor ikke afhængige af underleverandører til delkomponenter. Det sikrer overblik og giver ensartethed i kvaliteten – dels af råmaterialernes bestanddele – dels af konstruktionen og de tekniske løsninger.

Fjero A/S leverer hydraulik-cylindere til krævende kunder, hvor kvalitet er i høj kurs, fordi utilsigtet driftsstop kan koste store pengesummer hver dag.