Fjordland

Fjordland er Danmarks største landboforening, og hos Fjordland holder man fast i sin historie og sin eksistensberettigelse:

Der skal være plads til netværk og rådgivning til og for landmændene i Fjordland – og meget mere. For Fjordland er både en landboforening, der sikrer politisk indflydelse – og en rådgivningsvirksomhed.

”Vi er optaget af, at vi kommer i mål sammen. Ingen kan stå alene. Fremtiden skabes via samarbejde og fællesskab – med kunderne, medlemmerne, partnere, politikere og naturligvis alle kollegerne i Fjordland. Vi er hinandens succes,” lyder det fra Fjordland.

Med flere end 180 år på bagen er landboforeningen naturligvis formet af traditionerne, og samtidig har den været en del af alle de forandringer, der har præget årene. Som de siger hos Fjordland:

”Vores kultur er naturligt rundet af den del af landet, vi befinder os i. Og det er vi faktisk stolte af!”

Fjordland er fysisk forankret i lokalområdet – i Lemvig, Skive og Thisted. Landboforeningen har siden 1841 sikret medlemmerne politisk indflydelse og varetaget landbrugets interesser.

Fjordland er som rådgivningsvirksomhed uafhængig og uvildig, og de gode råd er ikke knyttet op på nogen – hverken kreditgivere eller andre af erhvervslivets interessenter.

Fjordland tager kundens parti, og det nyder kunderne godt af, når de vælger Fjordland som strategisk partner for deres virksomhed.