Flexmodul

Hos Flex Modul er de eksperter inden for modulbyggeri. Virksomheden har stor erfaring med industriel produktion af præfabrikeret modulbyggerier. Produktionen er på gennemsnitligt 10.000 m² årligt. 

Flex Modul har bygget moduler siden 1994 og i dag er produktionen udviklet til at matche de helt store størrelser. Erfaring og produktudvikling har givet den ekspertise, som er nødvendig for at matche vores kunders ønsker og lovgivningens krav til byggeprojektet. 

Flex Modul holder en løbende dialog, hvor sparring er en stor del af det færdige resultat. Hvert byggeri projekteres og indrettes i tæt samarbejde med bygherrer, arkitekter, og brugere.

Hos Flex Modul tænker de bæredygtighed som en løbende proces, hvor medarbejderne hele tiden arbejder på optimeringer. Produktionsformen er mere bæredygtig end andre måder at bygge på idet modulbyggeri er mere.

Når Flex Modul fælder træet og benytter det i konstruktionen af deres moduler, forbliver CO2en i træet, og derfor er produktionen CO- reducerende.

Hos Flex Modul er produktionsformen energibesparende på flere områder. Materialet i konstruktionen er træ, og træ er mindre energikrævende at fremstille end stål og beton.

De fleste byggerier bygges til en bestemt anvendelse og indretning. Når byggeriet ikke længere skal bruges til formålet, har modulbyggeriet nogle fordele. Modulerne kan efter endt brug skilles ad og flyttes til et nyt sted, hvor de kan anvendes på ny. Alternativt er det nemmere at flytte på indretningen, da væggene er lette. Hvis modulerne ikke kan genbruges, er det også nemmere at skille et træbyggeri ad og materialerne kan så genbruges hver for sig. 

Alle er punkter, som baner vejen frem mod det bæredygtige byggeri og de muligheder, der er i at minimere CO2-udledningen frem mod 2030. 

Flex Modul er orienteret mod en grøn og bæredygtig fremtid.