GF Forsikring

GF Forsikring er et anderledes forsikringsselskab, der er bygget op omkring selvstændige, lokale afdelinger – forsikringsklubber, der er medejere af selskabet.

Det gør GF Forsikring til noget ganske særligt i forsikringsbranchen.

GF Skive, Thy og Mors dækker Skive Kommune og den gamle Fjends Kommune, og det er en af de selvstændige forsikringsklubber i GF Forsikring a/s.

Forsikringsklubben blev stiftet den 11. maj 1965 og har været med helt fra starten som en selvstændig økonomisk enhed med egen bestyrelse og egne vedtægter.

I dag drives GF Skive, Thy og Mors med udgangspunkt i adressen J.C. Stillingsvej 3, Skive. Her er afdelingschef Lasse Rytter Leander og seks forsikringsrådgivere klar til at hjælpe eller komme med et skarpt tilbud.

Forsikringsklubberne er det fundament, som GF Forsikring hviler på. De tilbyder selskabets produkter og varetager medlemmernes interesser over for selskabet. Det er en forening, og medlemmerne ejer den sammen. De enkelte forsikringsklubber har aktier i forhold til antallet af medlemmer.  Og det er forsikringsklubberne, der har den daglige kontakt til sine medlemmer.

Både når forsikringerne tegnes, og når du som medlem løbende serviceres. 

GF Forsikring er det fælles forsikringsselskab for de selvstændige forsikringsklubber. I 2016 forenklede forsikringsselskaberne deres ejerstruktur, som betød, at GF Forsikring fusionerede med moderselskabet GF Medlemsselskabet.

Med den nye ejerstruktur blev forsikringsklubberne direkte ejere af GF Forsikring sammen med GF Fonden. Den er stiftet af forsikringsklubberne og har til formål at sikre, at selskabet forbliver et selvstændigt dansk forsikringsselskab og at godkende tilførsel af ekstern kapital, hvis der mod forventning skulle blive behov for dette. 

GF Forsikring har et klart mål for øje:

At tilbyde de bedst mulige forsikringsdækninger til den lavest mulige pris – og at yde medlemmerne den bedst mulige service og rådgivning.

Ikke kun når forsikringen skal tegnes, men også når skaden er sket. Fra afdelingen i Skive lyder det:

”Som forsikringsklub skal vi være bevidste om, at vore medlemmer samtidig er vores arbejdsgivere – det stiller lidt større krav til os”.