GK

GK i Skive er ikke alene Skandinaviens førende tekniske entreprenør og servicepartner.

De leverer også tekniske installationer og rådgivning. De bidrager til væsentlige energi- og miljøgevinster i kombination med optimal komfort for bygningens brugere i hele bygningens livscyklus.

GKs vision er at være et klimaforbillede.

Klimaudfordringerne kræver en drastisk omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning. Bygge- og anlægsbranchen står for 40 procent af energiforbruget og drivhusgasudledningen på verdensplan, og det er derfor nødvendigt at reducere klimabelastningerne i det byggede miljø. Det kan også blive en konkurrencefordel for dem, der formår at skabe de gode løsninger.

GK vil gå forrest og tage deres del af ansvaret for at sikre et bedre klima og udvikle bæredygtige løsninger til kommende generationer.

GK har det, der skal til for at være en drivkraft for en mere bæredygtig byggebranche. De har kompetencen og størrelsen, ambitionerne og evnen til at skabe reelle forandringer i GKs egen virksomhed, i branchen og i samfundet i øvrigt.

GK stræber efter at tage langsigtede miljøvalg i stedet for at satse på kortsigtet gevinst og gå i front for en bæredygtig fremtid for kommende generationer.

Hos GK har ledelse og medarbejdere et fælles værdigrundlag, som styrer deres handlinger og holdninger. De er fundamentet for GKs kultur og rettesnor for de valg, de tager som virksomhed og som personer.

Hos GK fungerer værdierne som konkrete vejvisere, der hjælper med at vælge – og vælge fra.

Nøgleordene for værdierne hos GK er inkluderende, nysgerrige og ansvarlige – som en huskeregel bruger ledelse og medarbejdere forkortelsen INA.