Høgedal Advokater ApS

Vægten er lagt på et uhøjtideligt miljø, og hos Høgedal Advokater med kontorer i Skives midtby sætter de stor ære i at kommunikere på et sprog, der er til at forstå for alle. 

”For at yde god og kompetent rådgivning er det vigtigt, at vores klienter forstår dét, vi rådgiver om. Derfor står vi, advokater og sekretærer, klar til at hjælpe med alle problemstillinger. At vælge advokat er en tillidssag. Advokaten skal være klientens uafhængige rådgiver og du skal som klient kunne regne med, at din advokat alene varetager dine interesser og intet andet. Derfor er det også vigtigt for os at levere det, du som klient har behov for og ikke andet”. 

Sådan lyder det fra advokat Trine Høgedal, der begyndte som nyuddannet jurist i 2010. Hun tiltrådte som fuldmægtig i Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen, den virksomhed, der blev en af grundstenene til den nuværende virksomhed. 

Trine Høgedal overtog senere det fulde ejerskab. Det skete kort tid efter hun fik sin advokatbestalling i 2014. Hun fik i 2019 møderet for Højesteret. Siden har hun overtaget advokat Knud Borup Jensens praksis.

I 2023 er advokatfirmaet vokset yderligere, idet advokat Erik Jegbjerg er kommet til som medejer. Erik Jegbjerg kommer fra Lemvig, men åbnede sidste år advokatkontor i Selde. Dette kontor er nu blevet en del af Høgedal Advokater. Erik Jegbjerg fortæller, at det lokale fundament er vigtig for ham: 

“Da snakken med Trine begyndte for noget tid siden, stod det klart at vi begge har et ønske om en stærk, lokal forankring”. Han tilføjer: 

“Derfra var det egentlig blot et spørgsmål om, hvordan vi kunne lave sammenlægningen bedst muligt for vore kunder”.   

Erik Jegbjerg har, ligesom Trine Høgedal, beskæftiget sig med rådgivning af private samt små og mellemstore virksomheder. Sagsområderne spænder vidt fra testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter over selskabsstiftelser og generationsskifte til både mindre og større ejendomshandler, entrepriser og udarbejdelse af kontrakt. 

”Vi skal kunne tilbyde vore klienter brugbare løsninger på alle de problemstillinger, de møder, og det er derfor vigtigt for os, at vi kan rådgive på et bredt juridisk område.”

Straffe- og familiesager udgør også en del af virksomhedens sagsområder, idet Trine Høgedal har været såkaldt beneficeret ved Retten i Viborg siden 2016.

Virksomheden servicerer i dag kunder i både Skive, Salling, Mors, Fjends og Skives øvrige opland med juridisk rådgivning og bistand indenfor både privat-, offentlig- og erhvervsretlige områder. 

”Vi tilbyder ”full service” juridisk bistand og rådgivning – baseret på et indgående lokalkendskab og personlig kontakt til klienten,” lyder det fra Høgedal Advokater, som også adskiller sig fra andre advokatfirmaer på ét punkt:

Høgedal Advokater tilbyder gratis rådgivning i det omfang, der er tale om helt grundlæggende mundtlig rådgivning af kortere varighed. 

”Desværre er der mange, der ikke går til advokat, før det er for sent. Det vil vi gerne gøre vores til at ændre på, og man er derfor altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om ens sag. Hvis det er vores vurdering, at der ikke er noget behov for vores bistand, vil vi altid sige det,” lyder det fra Høgedal Advokater.