Kilde Automation

Hos Kilde Automation bygger vi specialmaskiner, der hjælper virksomheder med at automatisere rutineprægede arbejdsprocesser i produktionen. Vi leverer til nogle af de største danske virksomheder i både elektronik-, plast, medicinal-, maskin- og vindindustrien. 

Vi gør komplekse processer simple med vores automationsløsninger, der understøtter virksomhedernes hverdag. Automationsløsninger, der bidrager til at gøre produktionen både lettere og langt mere omkostningseffektiv, så det kan betale sig at bevare produktionen i Danmark. 

Vores specialmaskiner erstatter rutineprægede, manuelle processer, og vores maskiner udfører mange forskellige processer. Vi laver alt fra helt små robotanlæg, der indsættes på en enkelt arbejdsstation, til store specialanlæg på op til 30 meter, der producerer færdige produkter pakket i kasser.

Kilde Automation blev grundlagt i 1970, og det har altid handlet om maskiner. I de første år ernærede vores grundlægger, Stanny F. Kilde, sig ved reparation af maskiner, men snart begyndte han at bygge nye specialmaskiner. Siden 1977 har Kilde Automation haft til huse på Ulvevej 21 i Skive. Her har vi gennem alle årene udviklet og bygget højteknologiske maskiner og anlæg i takt med den teknologiske udvikling.  

Kilde Automation er i dag en del af Bila Group. Det giver os mange fordele at være en del af Danmarks største automationshus, og vi hjælper hinanden på tværs af gruppen. Vi bygger videre på vores ekspertise og store knowhow, så vi fortsat kan matche de stigende krav fra vores kunder. Samtidig kan vi være en endnu stærkere samarbejdspartner for danske industrivirksomheder og en attraktiv arbejdsplads i Skive.