Sparekassen Danmark

Sparekassen Danmark er et pengeinstitut som bygger på sund fornuft og lokalt engagement. Det er vores fundament.

Sparekassen Danmark er Danmarks største sparekasse med mere end 1.200 medarbejdere og 54 afdelinger. Sparekassen blev dannet den 1. september 2021 ved en ligeværdig fusion af Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank.

Den oprindelige sponsor i KulturCenter Skive var Salling Bank A/S.

Det var en dansk lokalbank med hovedsæde i Skive samt afdelinger i Viborg, Nykøbing Mors og Vinderup, der den 27. oktober 2020 indgik banken i en fusion, hvor den blev en del af Sparekassen Vendsyssel.

Sparekassen Danmark er organiseret som en traditionel, selvejende garantsparekasse – som således ikke har aktionærer, men i stedet ejes af de kunder, som indskyder garantkapital.

I forbindelse med fusionen er der allokeret garantkapital til etablering af nye velgørende fonde, således at sparekassens fonde forventer at kunne udbetale 100 mio. kr. pr. år.