Vognmand Filtenborg

Det startede for et ægtepar på Mors i 1978 – og i dag tæller Vognmand Filtenborg 50 dygtige, punktlige og glade medarbejdere. 

I begyndelsen og helt op til i dag har firmaet taget sig af dagrenovation på Mors, men i mange år har den store familievirksomhed med succes og til stor tilfredshed også håndteret affald i såvel Skive som Thisted Kommune. 

Skaren af kunder er vokset i takt med udvikling af kompetencer og blik for grønne løsninger. 

I dag har parret bag virksomheden, Asta og Arne Filtenborg, for længst overdraget ledelsen af virksomheden til sønnen Bjørn. Generationsskiftet blev effektueret i 2004, og virksomheden er i dag lagt i et interessentskab med Bjørn Filtenborg og Ole Filtenborg. 

Vognmand Filtenborg kan løse talrige opgaver. Der udlejes containere til såvel private som erhverv, udføres slamsugning og højtryksrensning af kloakledninger, brønde, drænledninger, regnvandsbassiner, kedler, stoppet afløb, faldstammer, gulvafløb, køkken- og håndvaske, et stoppet toilet og meget mere. 

Vognmand Filtenborg tilbyder også kloak-TV og TV-inspektion til at lokalisere genstande eller skader i kloakken, så grundejere slipper for ubehagelige overraskelser i fremtiden.

Vognmand Filtenborg tilbyder også entreprenørkørsel, og med erfarne chauffører og store vognpark sikres en optimal transport af sand, grus, byggematerialer, specialprodukter, genbrugsprodukter eller andet fra grusgraven.

Entreprenørkørsel omfatter også bortkørsel af råjord eller andre materialer, og når du bestiller en transport hos Vognmand Filtenborg, vil du erfare, at intet er overladt til tilfældighederne.

Endelig rådgiver og hjælper Vognmand Filtenborg gerne med bedre affaldshåndtering på arbejdspladsen. Det er vigtigt at affald fra kontor og industri bliver sorteret korrekt, men det kan være lidt af en jungle at finde rundt i. Medarbejderne medvirker gerne til at øge overskueligheden for sine kommende som nuværende kunder.

I det hele taget er der ingen grund til at tøve, hvis man får brug for hjælp til en opgave. Mange har allerede oplevet, at de dedikerede medarbejdere hos Vognmand Filtenborg kan klarer det med bravour.